item

Bees Products

Product Info Bee's Products

Kaalamanng Produkton ukol sa Bubuyog
Simulat sapul sa kapanahonan ng sinaunang tao sa daigdig, alam na nila ang kahalagahan ng bubuyog at mga gamit nito. Unang huli ay isang aksidente nalahad ng mangangaso, at sa gunitang palad nalaman na nila kung papaano pagkuha ng sinabing “matamis na ginto”. Sa kalaunan natuntun na nila kung saan nagtatago ang mga ito.

Mahirap hulihin ang mga ito dahil sa taglay na bangis ng mga ito. Nagumpisang gumawa ang mga ito ng mga artipisyal na bahay ng mga bubuyog,at doon nag umpisa ang pangalawakang bahay para sa bubuyog.

Unang tala sa lumang kultura na maisalaysay ang kagamitan para sa mga bubuyog. Ang tamis nito at kinilala at pinupuri ng bawat isa, at inisang tabi ang nakakaalam ng taga pamahala ng mga bubugog at mga doctor nito.

Sa modernong panahon pinag alaman na ang bahay ng mga bubuyog ay isang natural na parmasya.