item

Cat's Claw

Uncaria tomentosa ay nasasakop sa Rubiaceae na tanyag sa sangkap sa na nakaka galing.

Ito ay nanggagaling sa Amazon, at ito ay tumutubo sa mahalumigmig na kagubatan. Ito ay may tass na 25 cm hanggang 100 metro, at ito ay maliit na mayabong.

Ang pangunahing epekto nito ay nasa ugat at sanga at ito ay kumilos bilang immune system ng katawan.