item

Mineral Yeasts

Sa patuloy na pag gamit ng lupa ito ay maaring humina ang mineral at iba pang elemento na makikita dito. Sa Europa maraming pang agrikulturang kompanya na napilitang gumamit ng natural na pamamaraan ng pag balik sa mga kemikal na nawala ng lupa. Mineral na kinakailangan upang masupurtahan ang magandang halaman at ani nito at ito ay nilalagyan. Pero ang mga kemekal na prosesong ito ay hindi makaka gawa ng natural na Selenium at Chromium. Para masakatuparan ang mga nawalang mineral para sa nutrisyon ng lupa ito ay dinagdagan ng mineral yeast, at ito ay napatunayang mabisa. Ang sumusunod na mga mineral at kagamitan nito.

Nachgesagte Eigenschaften verschiedener Mineralstoffe:

Manganese:  benefits the production of enzymes
Zinc:  strengthens the immune system
 benefits the mesopic vision
 benefits the production of enzymes
Magnesium:
 is an activator for degrading of sugar
 benefits the production of enzymes
 strengthens bones and teeth
Selenium:  benefits the action of the heart
 raises the effect of vitamin E
 prevents particularly rheumatism and cataract
Molybdenum:  benefits the apposition of fluorides in enamel (carious prophylaxis)
 catalyser for breathing
Chromium:
 benefits the metabolism of glucose
Copper:  benefits the production of enzymes
Germanium:  stimulates the immune system
 blocks free radicals
 encourage the production of interferon