item

Resveratrol

Ito ay natural na mabisang antioxidants na makakukuha sa balat ng ubas. Ito ay polyphenol na meron din sa raspberry, mulberries, mani, at Japanese knotgrass.

Sa mga halaman ang polyphenol ay antiplogistic, pumoprotekta sa cell at may antibayotikong taglay. Dahil sa French Paradox, naging napag matyag ang mga tao sa magandang dulot nito, na nag mula sa nasabing French consumed massive fatty foods and red wine. Pero napatunayan na ang mga taong ito ay may kunting bilang na nag kasakit sa puso, ayun sa kabuoang bilang sa buong Mundo. [CVD]. Sa pagsusuri ang resveratrol  ito ay positibong epekto at naglalaman ng red vine.