item

Red Clover

Red Clover [trifolium pratese] na nabibilang sa pamilya ng Fabacea or Leguminosae

Red clover ay isang perennial herbaccous na tanin, ito ay may taas na 15 hanggang 60 cm.
Ito ay namumulaklak sa buwan ng Abril\Mayo hanggang Oktobre.

Ang red clover ay mayaman sa isoflavonoids genistein daizein na mahahalintulad sa babaeng ostrogenics. Kaya ito ay mabisang ginagamit sa sa gynaecology [menopause]