WB Im- und Export - WBeringer & Co. GmbH

Ang Industriyang WB Im-und Export W. Beringer & Co. GmbH ay nagsimula noong 1991. Nakaloob sa aming bahay ang aming opisina na matatagpuan sa Gormin. Isang makasaysayang bahay na napalilibutan ng mga romantikong pasyalan, matagpuan kasunod sa modernong pananaliksik sa siyudad ng Greifswald. Dito nagsimula ang aming pakikipag negosasyon saan mang dako ng Mundo.

Sa pangangalakal saang mang dako ng Mundo ang aming Kompanya, kami ay may matibay na pagsasamahan ng ilang Bansa lalo na sa Asya. Ang aming mamimili ay may kaugnayan sa halos ng ilang produktong  parmasya at mga pagkaing sagana sa nutrisyon, kami ay nag hahandog ng maraming pagppipiliang hilaw o sariwang produkto. Parte ng aming na aming produkto na pinagkukunan sa tatlong bansa sa buong mundo. Sa mga bansang ito nakita namin ang pag asenso dahil sa pagtangkilik at matagal na relasyon at produksyong pamamaraan na umaangkop ng WHO.

Ipinagmalaki  ng aming kompanya sa pagsunod ng patakaran at siguridad ng GMP pangangasiwang seguridad  koda  HACCP DIN EN ISO 9001:2000 and 22000.

Ang kailangang konteksto ng pag aangkat at pag luwas ng produktong parmasya at hilaw na produkto para sa kosmetiko,kami  ay pinagsanib  sa pagpapatuloy at direksyon sa pag gawa. Responsibilidad ng aming Industriya na hanggat maari mabawasan ang alin mang panganib sa produksyon, transportasyon, maagang edintipikasyon at pagligpit ukol sa negosasyon. Isinakatuparan ng aming Kompanya sa pamamamagitan ng makatuwirang pagpapatunay, matibay na kalidad at rekisito para sa aming mamimili mula sa napag usapan, sa pinag kukunan hanggang sa papadalhan o paruruunan.

Sa pamamagitan ng panloob na pagsasanay at makatuwirang pananaliksik ng mga aktibidadis, napapanatili naming ang aktwal na antas. Maluwag at bukas  ang aming linya ng inyong panig at akmang opinyon.